Please read the disclaimer corresponding to your Franklin Templeton investment office:

Legal disclaimers - Hong Kong
Legal disclaimers - Middle East
Legal disclaimers - Netherlands
Legal disclaimers - Non Resident Alien
Legal disclaimers - Singapore
Legal disclaimers - South Africa
Legal disclaimers - Spain
Legal disclaimers - UK
Important Notice for usage of this website - Hong Kong 


Please read this notice on the terms of usage of this website carefully before proceeding:


Any usage of the eBusiness provided under this website is subject to the terms and conditions of use as laid down in the Electronic Services Shareholder Agreement.

Furthermore, you are requested to read the following important notices very carefully.

The content of this website is the property of Franklin Templeton Investments (Asia) Limited ("FTIS") or its licensors and is protected by trademark, copyright and other proprietary laws. You may not copy, display, reproduce, re-distribute, sell or otherwise use in any unlawful manner any information on this website except with the prior written consent of FTIS. This website is for information purposes only and implies no offer for any purchase of investment shares.

FTIS uses its best endeavours to ensure the information on this website is accurate. However, FTIS cannot warrant the accuracy, reliability or completeness of any information provided herein. This information should thus be reviewed in conjunction with any hard copy information you receive from FTIS. FTIS will not have any liability for any loss or damage of whatsoever kind caused by the use or reliance of such information on this website.

FTIS cannot be responsible for any loss or damage caused by third parties through your use of this website. Furthermore, FTIS disclaims any liability for the effects of any virus, or other damage that might arise as a result of using this website. There may also be software errors or malfunctions which FTIS will not be liable for.

If there are any questions in regard to the data or functions of the system please contact [the Investor Hotline on (852 2829 0600)] or use the contact page at the top.


Hongkong Servicing Office Shareholder Agreement                                                        Back to TopImportant Notice for usage of this website - Middle East 


Please read this notice on the terms of usage of this website carefully before proceeding:


Any usage of the eBusiness provided under this website is subject to the terms and conditions of use as laid down in the Electronic Services Shareholder Agreement.

Furthermore, you are requested to read the following important notices very carefully.

The content of this website is the property of TGAL or its licensors and is protected by trademark, copyright and other proprietary laws. You may not copy, display, reproduce, re-distribute, sell or otherwise use in any unlawful manner any information on this website except with the prior written consent of TGAL or its designee. This website is for information purposes only and implies no offer for any purchase of investment shares.

TGAL uses its best endeavours to ensure the information on this website is accurate. However, TGAL cannot warrant the accuracy, reliability or completeness of any information provided herein. This information should thus be reviewed in conjunction with any hard copy information you receive from TGAL. TGAL will not have any liability for any loss or damage of whatsoever kind caused by the use or reliance of such information on this website.

TGAL cannot be responsible for any loss or damage caused by third parties through your use of this website. Furthermore, TGAL disclaims any liability for the effects of any virus, or other damage that might arise as a result of using this website. There may also be software errors or malfunctions which TGAL will not be liable for.

If there are any questions in regard to the data or functions of the system please contact your local TGAL office or use the contact page at the top.


Middle East Servicing Office Shareholder Agreement                                                       Back to TopBelangrijke informatie voor het gebruik van deze website - Netherlands 


Leest u onderstaande informatie zorgvuldig doorvoordat u van deze website gebruikmaakt:


Op het elektronisch zakendoen via deze website zijn de voorwaarden en bepalingen van toepassing die zijn opgenomen in de Overeenkomst inzake elektronische dienstverlening aan aandeelhouders.

U wordt voorts verzocht om de onderstaande belangrijke informatie zorgvuldig door te lezen.

De inhoud van deze website is de eigendom van FTIML en haar licentiegevers en geniet merkenrechtelijke, auteursrechtelijke en eigendomsrechtelijke bescherming. Het is verboden om de informatie op deze website zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van FTIML of haar vertegenwoordiger te kopiëren, te vertonen, te verveelvoudigen, opnieuw te distribueren, te verkopen of daarvan anderszins op onrechtmatige wijze gebruik te maken. Deze website is uitsluitend bedoeld ter informatie en mag niet worden aangemerkt als een aanbod tot het kopen van aandelen ter belegging.

FTIML zal zich maximaal inspannen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website juist is. FTIML kan echter niet garanderen dat de informatie op deze website juist, betrouwbaar of volledig is. Deze informatie dient derhalve in samenhang te worden bezien met eventuele schriftelijke informatie die u van FTIML ontvangt. FTIML is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de informatie op deze website of het vertrouwen dat daarin gesteld wordt.

FTIML is niet verantwoordelijk voor schade aan derden als gevolg van het gebruik dat u van deze website maakt. Voorts wijst FTIML elke aansprakelijkheid af voor de gevolgen van virussen en voor overige schade voortvloeiende uit het gebruik van deze website. Evenmin is FTIML aansprakelijk voor eventuele fouten of storingen in de software.

Indien u vragen heeft over de systeemgegevens of systeemfuncties, kunt u contact opnemen met de Nederlandse vestiging van FTIML of gebruikmaken van de contactpagina bovenaan.


Netherlands Servicing Office Shareholder Agreement                                                       Back to TopImportant Notice for usage of this website - NRA 


Please read this notice on the terms of usage of this website carefully before proceeding:


Any usage of the eBusiness provided under this website is subject to the terms and conditions of use as laid down in the Electronic Services Shareholder Agreement.

Furthermore, you are requested to read the following important notices very carefully.

The content of this website is the property of TGAL or its licensors and is protected by trademark, copyright and other proprietary laws. You may not copy, display, reproduce, re-distribute, sell or otherwise use in any unlawful manner any information on this website except with the prior written consent of TGAL or its designee. This website is for information purposes only and implies no offer for any purchase of investment shares.

TGAL uses its best endeavours to ensure the information on this website is accurate. However, TGAL cannot warrant the accuracy, reliability or completeness of any information provided herein. This information should thus be reviewed in conjunction with any hard copy information you receive from TGAL. TGAL will not have any liability for any loss or damage of whatsoever kind caused by the use or reliance of such information on this website.

TGAL cannot be responsible for any loss or damage caused by third parties through your use of this website. Furthermore, TGAL disclaims any liability for the effects of any virus, or other damage that might arise as a result of using this website. There may also be software errors or malfunctions which TGAL will not be liable for.

If there are any questions in regard to the data or functions of the system please contact your local TGAL office or use the contact page at the top.


Non Resident Alien Shareholder Agreement                                                                   Back to TopImportant Notice for usage of this website - Singapore 


Please read this notice on the terms of usage of this website carefully before proceeding:


Any usage of the eBusiness provided under this website is subject to the Website Terms of Use Agreement and the terms and conditions set out in the Electronic Services Shareholder Agreement.

Furthermore, you are requested to read the following important notices very carefully.

The content of this website is the property of Franklin Resources, Inc. and/or its associated subsidiaries and affiliates that are the Franklin Templeton Investments corporate group of companies, including Templeton Asset Management Ltd ("TAML") or its licensors and is protected by trademark, copyright and other proprietary laws. You may not copy, display, reproduce, re-distribute, sell or otherwise use in any unlawful manner any information on this website except with the prior written consent of TAML. This website is for information purposes only and implies no offer for any purchase of investment units.

TAML takes all reasonable measures to ensure the information on this website is as accurate and timely as possible and that disruptions of service are minimal. However, TAML makes no warranty or guarantee concerning the uninterrupted availability of any electronic services, including this website or the services or information on it. TAML cannot warrant the accuracy, reliability or completeness of any information provided herein. This information should thus be reviewed in conjunction with any hard copy information you receive from TAML. TAML will not have any liability for any loss or damage of whatsoever kind caused by the use or reliance of such information on this website.

TAML cannot be responsible for any loss or damage caused by third parties through your use of this website. Furthermore, TAML disclaims any liability for the effects of any virus, or other damage that might arise as a result of using this website. There may also be software errors or malfunctions that TAML will not be liable for.

If there are any questions in regard to the data or functions of the system please contact our Franklin Templeton Client Services Team at (65) 6432 9432 or use the contact page at the top.


Singapore Servicing Office Shareholder Agreement                                                         Back to TopImportant Notice for usage of this website - South Africa 


Please read this notice on the terms of usage of this website carefully before proceeding:


Any usage of the eBusiness provided under this website is subject to the terms and conditions of use as laid down in the Electronic Services Shareholder Agreement.

Furthermore, you are requested to read the following important notices very carefully.

The content of this website is the property of Franklin Templeton International Services S.A. ("FTIS") or its licensors and is protected by trademark, copyright and other proprietary laws. You may not copy, display, reproduce, re-distribute, sell or otherwise use in any unlawful manner any information on this website except with the prior written consent of FTIS or its designee. This website is for information purposes only and implies no offer for any purchase of investment shares.

FTIS uses its best endeavours to ensure the information on this website is accurate. However, FTIS cannot warrant the accuracy, reliability or completeness of any information provided herein. This information should thus be reviewed in conjunction with any hard copy information you receive from FTIS. FTIS will not have any liability for any loss or damage of whatsoever kind caused by the use or reliance of such information on this website.

FTIS cannot be responsible for any loss or damage caused by third parties through your use of this website. Furthermore, FTIS disclaims any liability for the effects of any virus, or other damage that might arise as a result of using this website. There may also be software errors or malfunctions which FTIS will not be liable for.

If there are any questions in regard to the data or functions of the system please contact your local FTIS office or use the contact page at the top.


SA Servicing Office Shareholder Agreement                                                                   Back to TopAviso importante para el uso de esta web - España 


Please read this notice on the terms of usage of this website carefully before proceeding:


Any usage of the eBusiness provided under this website is subject to the terms and conditions of use as laid down in the Electronic Services Shareholder Agreement.

Furthermore, you are requested to read the following important notices very carefully.

The content of this website is the property of FTIML, Spanish branch or its licensors and is protected by trademark, copyright and other proprietary laws. You may not copy, display, reproduce, re-distribute, sell or otherwise use in any unlawful manner any information on this website except with the prior written consent of FTIML, Spanish branch or its designee. This website is for information purposes only and implies no offer for any purchase of investment shares.

FTIML, Spanish branch uses its best endeavours to ensure the information on this website is accurate. However, FTIML, Spanish branch cannot warrant the accuracy, reliability or completeness of any information provided herein. This information should thus be reviewed in conjunction with any hard copy information you receive from FTIML, Spanish branch. FTIML, Spanish branch will not have any liability for any loss or damage of whatsoever kind caused by the use or reliance of such information on this website.

FTIML, Spanish branch cannot be responsible for any loss or damage caused by third parties through your use of this website. Furthermore, FTIML, Spanish branch disclaims any liability for the effects of any virus, or other damage that might arise as a result of using this website. There may also be software errors or malfunctions which FTIML, Spanish branch will not be liable for.

If there are any questions in regard to the data or functions of the system please contact your local FTIML, Spanish branch office or use the contact page at the top. The e-mail address is iberia@franklintempleton.com.

The full name of the local FTIML Spanish branch office is Franklin Templeton Investment Management Limited - Sucursal en España, located at c/José Ortega y Gasset, 30 - Bajo, 28006 Madrid Spain, which is registered with the Mercantile Registry of Madrid at volume 14,409, folio 180, section 8, page number M-238093 and holder of fiscal identification number N0065824E.


Spain Servicing Office Shareholder Agreement (In English)
Spain Servicing Office Shareholder Agreement (In Spanish)                                             Back to Top
Important Notice for usage of this website - UK  


Please read this notice on the terms of usage of this website carefully before proceeding:


Any usage of the eBusiness provided under this website is subject to the terms and conditions of use as laid down in the Electronic Services Shareholder Agreement.

Furthermore, you are requested to read the following important notices very carefully.

The content of this website is the property of FTIML or its licensors and is protected by trademark, copyright and other proprietary laws. You may not copy, display, reproduce, re-distribute, sell or otherwise use in any unlawful manner any information on this website except with the prior written consent of FTIML or its designee. This website is for information purposes only and implies no offer for any purchase of investment shares.

FTIML uses its best endeavours to ensure the information on this website is accurate. However, FTIML cannot warrant the accuracy, reliability or completeness of any information provided herein. This information should thus be reviewed in conjunction with any hard copy information you receive from FTIML. FTIML will not have any liability for any loss or damage of whatsoever kind caused by the use or reliance of such information on this website.

FTIML cannot be responsible for any loss or damage caused by third parties through your use of this website. Furthermore, FTIML disclaims any liability for the effects of any virus, or other damage that might arise as a result of using this website. There may also be software errors or malfunctions which FTIML will not be liable for.

If there are any questions in regard to the data or functions of the system please contact your local FTIML office or use the contact page at the top.


UK Servicing Office Shareholder Agreement                                                                  Back to Top